Robbanásbiztonság

Robbanásbiztonság = Robbanásbiztosság = Robbanásvédelem

A villamos biztonságtechnikának egészen speciális területe a robbanásbiztonság, amely azt a célt szolgálja, hogy a villamos berendezések olyan környezetben is biztonságosan üzemeljenek, ahol állandóan fennállhat a robbanásveszély. Gondoljunk a mindennapi életből például a benzinkutak kútoszlopaiban lévő benzinszivattyúra, amely ha nem felel meg az ide vonatkozó szigorú követelményeknek, bármikor felrobbanthatná a benzingőzt, beláthatatlan katasztrófát okozva ezzel. Hogy ez ne történjék meg, erre szolgálnak a robbanásbiztos berendezések, melyeket a szokásosnál nagyobb szakmai hozzáértéssel kell üzemeltetni, mint a normál gyártmányokat.
Itt az elején érdemes tisztázni, hogy az általunk alkalmazott robbanásbiztosságnak semmi köze nincs a robbanóanyagokhoz, fegyverekhez, kizárólag a robbanásveszélyes légterekben üzemelő elektromos gyártmányok megbízhatóságára terjed ki.

Mi okozhat robbanásveszélyt?

Általában gyúlékony gázok, gőzök levegővel alkotott optimális koncentrációja illetve lebegő porok képesek robbanásveszélyes légteret létrehozni. A nemkívánatos robbanás akkor következik be, amikor ilyen környezetben jelen van egy megfelelő energiájú gyújtóforrás, amely a legtöbb esetben villamos készülék, de lehet mechanikai szikra (pl.: súrlódásból, ütésből eredő) vagy éppen egy gyufát gyújtó személy is. A robbanás egy hirtelen bekövetkező reakció, amely gyors fizikai vagy kémiai oxidációval vagy bomlással jár, és komoly hőmérséklet- és (vagy) nyomásváltozást okoz. Három dolog egyidejű megléte szükséges hozzá:

  • éghető gáz
  • oxigén
  • gyújtóforrás

Tipikus robbanásveszélyes területek a vegyi üzemek, finomítók, földgáz tároló és szállító rendszerek, gyógyszergyárak, festékgyárak, éghető porok tárolására szolgáló épületek, tartályparkok, éghető gázok, folyadékok és szilárd anyagok töltésére szolgáló területek.

A robbanás megelőzése

A robbanásbiztos gyártmány képes a gyújtóforrás kizárására, és ebben a formában elengedhetetlen a szerepe a robbanásvédelemben. Ezek a gyártmányok megakadályozzák, hogy a gyújtóforrások kialakuljanak, mivel a levegő oxigénjét és ezeken a helyeken a gyúlékony anyagot szinte lehetetlen megbízhatóan és folyamatosan kizárni. A háztartásokban normális működtetés esetén robbanásveszélyes légkör nem alakulhat ki.

Jogszabályi háttér

Az alapszály a 99/92 EK (ATEX 137) direktíva, amely a felhasználókra vonatkozó kötelezettségeket tartalmazza. Ennek a harmonizált hazai kiadása a 3/2003 (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet (potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről), amely az unióhoz való csatlakozásunk napján lépett életbe, 2005. január 1-től pedig a rendelet hatályba lépése előtt kialakított munkahelyekre is alkalmazni kell! (Ezt még mindig kevesen tudják!) Természetesen a 28/2011 (IX.6) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat is tartalmaz követelményeket, amelyek közül ránk felülvizsgálókra nézve az egyik legfontosabb, hogy:
„A robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek villamos berendezéseinek felülvizsgálatát két, vagy több személy együttesen is végezheti, ha együttesen rendelkeznek a meghatározott szakképesítéssel.”

Tehát itt is felhívnám a figyelmet, hogy ennek a feltételnek kevesen tudnak eleget tenni, hiszen a felülvizsgálók általában „magányos harcosok” és legfeljebb egy-két szakképzetlen segéddel végzik a munkájukat. Az Electric Safety Team minden szakembere rendelkezik robbanásbiztos berendezések felülvizsgálatára vonatkozó szakképesítéssel, és gyakorlattal.

A robbanásbiztos berendezésekre és alkalmazásukra vonatkozó szabványok közül a legfontosabb az MSZ EN 60079 szabványsorozat elsősorban gázokra gőzökre értelmezhető, ezt kiegészíti az MSZ EN 61241 szabványsorozat, amely gyúlékony porokra vonatkozik. Ha megengedik, nem ismertetem részletesen e szabványokat, hiszen meglehetősen nagy terjedelműek, és borzasztó száraz tartalommal bírnak, mint a szabványok általában.

Akit érdekel, annak ajánlom az MSZT online szabványkönyvtárát, ott bármely szabvány teljes terjedelmében elolvasható, mi is innen merítjük naprakész ismereteinket.

A robbanásvédelmi módok ismertetésétől a komoly terjedelem miatt engedelmükkel eltekintenék, amennyiben szükségük van többlet információra a kapcsolat menüben megtalálható elérhetőségeinken állunk szíves rendelkezésükre.

Megbízóink számára fontos tudni, hogy a robbanásbiztos berendezéseket rendszeres műszaki felülvizsgálat alá kell vetni, amely 3 évnél ritkább időszak nem lehet (OTSZ). A felülvizsgálat eredményéről tételes ellenőrzési lapot kell készíteni minden gyártmányról.