Szolgáltatásaink

Villamos biztonságtechnika ipari szakértői tevékenység

Erősáramú és gyengeáramú robbanásbiztos berendezések első és időszakos műszaki felülvizsgálata

A robbanásbiztos villamos berendezések felülvizsgálata robbanásveszélyes térségekben, az MSZ EN 60079 szabványsorozat és az ide vonatkozó további szabványok előírásai alapján, valamint az 54/2014 (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ és a 3/2003 (III.11.) FMM-ESzCsM. rendelet figyelembevételével történik.

Gyújtószikramentes áramkörök kábeleinek R – L – C mérései

Áramütés elleni védelem (érintésvédelem) szabványossági felülvizsgálata ipari, kommunális és egészségügyi létesítményekben

A helyszíni felülvizsgálat és műszeres mérések után, a minősítő irat az MSZ 2364 számú és az MSZ HD 60364 szabványsorozatok, valamint az MSZ 172 szabványsorozat előírásai szerint készül.

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelemmének felülvizsgálatát a 10/2016.(IV.5.) NGM rendelet kötelezően írja elő.

Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

A 2011. október 6.-a után tervezett és kivitelezett épületek, építmények villámvédelmének szabványossági felülvizsgálata az 54/2014 (XII.5) BM. rendelet előírása értelmében az MSZ EN 62305 szabványsorozat alapján történik. A 2011. október 6.-a előtt létesített épületek, építmények villámvédelmeinek esetében a létesítéskor érvényben lévő szabvány, jogszabály alapján történik a felülvizsgálat.

A felülvizsgálat gyakoriságát a 54/2014 (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ az alábbiak szerint írja elő:

  • az „A” és „B” tűzveszélyességű építményben, szabadtéren (LPS I és LPS II osztály esetén) legalább háromévenként,
  • egyéb esetben legalább hatévenként, tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melyek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Erősáramú berendezések időszakos tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata

A felülvizsgálat, a 54/2014 (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ és az MSZ 10900:2009 szabvány szerinti vizsgálati módszerekkel és a vonatkozó szabványelőírások figyelembevételével történik.

A helyszíni felülvizsgálat az MSZ 2364 számú szabványsorozat, az MSZ EN 60364 szabványsorozat (Épületek villamos berendezéseinek létesítése – kisfeszültségű villamos berendezések), valamint az MSZ 1600 szabványsorozat előírásai szerint zajlik.

A felülvizsgálat gyakoriságát 54/2014 (XII.5) BM. rendelettel kiadott OTSZ az alábbiak szerint írja elő:

  • az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
  • a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Földelési és fajlagos talajellenállás mérés

A földelési ellenállás és a talaj szétterjedési ellenállás mérése az MSZ 4851-2:1990 sz. szabvány előírásai szerint történik és kerül dokumentálásra.

Kábelek szigetelési ellenállás mérése

A helyszíni mérések elvégzése után, a mérési jegyzőkönyv, az MSZ 2364 sz. szabványsorozat, MSZ 13207:2000 sz. szabvány, valamint MSZ 4852:1977 sz. szabvány előírásai szerint készül.

Megvilágítás mérés

A külső és belsőtéri megvilágítás mérés, a 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet, valamint az MSZ EN 12464-1:2003 és az MSZ EN 12464-2:2007 sz. szabványok előírásai szerint történik és kerül dokumentálásra.

Erősáramú villamos elosztó berendezések végellenőrzése darabvizsgálati jegyzőkönyvek elkészítése

A vizsgálat az MSZ EN 60439 sz. szabványsorozat előírásai szerint történik és kerül dokumentálásra