Tűzvédelem

A tűz és a villamosság

A tűz ősidők óta ellensége és barátja az emberiségnek. A villamos energia szoros kapcsolatban van a tűzzel és a hőfejlesztéssel már csak azért is, mert az elektromos veszteség - mint általában a teljesítmény veszteségek - hővé alakul. Ha a villamos áramot hőfejlesztésre használjuk gyakorlatilag 100% hatásfokot érünk el. Ennek azonban leginkább az ára szab gátat. Az elektromosság elterjedése a civilizáció elengedhetetlen feltétele. A környezetünkben mindenhol körülvesz minket, nélküle komoly nehézségeket kellene leküzdeni. Az erősáramú hálózatok kiépítésére és a villamos berendezések telepítésére szigorú előírások vannak érvényben, azok betartása minimálisra redukálja a veszélyeket. A szabálytalan szerelések, barkácsolások azonban felerősítik a rizikó faktort, számtalan baleset és tűz kiinduló forrásai. Sajnos napjainkban a tüzek kialakulásában a szándékos gyújtogatások után az elektromos berendezések és hálózatuk meghibásodása, illetve nem rendeltetésszerű használata játsszák a legnagyobb szerepet. Az elszaporodó elektromos készülékekkel és az emiatt megnövekedett áramigényekkel nincs szinkronban a hálózati vezetékek keresztmetszete, amelyek az esetek túlnyomó részében ráadásképpen még szabálytalanul, egyszerű összecsavarással vannak egymáshoz csatlakoztatva. Ezeken a helyeken a megnövekedett átmeneti ellenálláson folyó áram komoly hőforrás és esetleges szikrázási pont lehet. A helyzetet súlyosbítja, ha a túláram és zárlatvédelmi szervek nincsenek a helyzet magaslatán, például egy felelőtlen áthidalás /patkolás/, vagy egy erős túlméretezés miatt. Ilyen esetekben a közelben lévő gyúlékony anyagok /textil, papír, stb./ meggyulladhatnak, és a szomorú statisztika azt jelzi, hogy meg is gyulladnak. Természetesen a biztonsági szabványok részletesen meghatározzák, hogy adott környezeti körülmények között milyen villamos berendezések üzemelhetnek. Nem minden esetben a tűzveszély a fő szempont egy berendezés telepítésénél, hanem az egyéb környezeti hatások is meghatározók lehetnek. (pl. nedves, marópárás, szabadtéri környezet stb.)

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata

A felülvizsgálat hivatalos elnevezése: Erősáramú berendezések felülvizsgálata

Azért hívják szinte mindig tűzvédelmi felülvizsgálatnak, mivel gyakoriságát az Országos Tűzvédelmi Szabályzat határozza meg, és nem utolsó sorban elsődleges célja az esetleges tűz és robbanás kialakulásának megakadályozása, valamint a berendezések biztonságos, balesetmentes üzemeltetése.

A felülvizsgálat során ellenőrizzük egy adott létesítmény villamos hálózatának és villamos berendezéseinek megfelelőségét az OTSZ előírásai, valamint a létesítési és biztonsági szabályzat /MSZ HD 60364/előírásai alapján. A felülvizsgálatok menetét és szükségességét 28/2011 (IX.6) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat és az MSZ 10900:2009 szabvány határozza meg.

A felülvizsgálata gyakorisága

A felülvizsgálatok végzésének gyakoriságát a 28/2011 (IX.6) BM. rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat írja elő.

A villamos berendezés használatbavételét követően, a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik

a) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként, b) a „C”, „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.