Nagyfeszültségű berendezések felülvizsgálata

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi Munkabizottságának 2010. december 1.-én keltezett állásfoglalása értemében az 1000V-nál nagyobb feszültségű berendezések felülvizsgálatát végző személyek részéről az MSZ 1585:2009 szabvány megköveteli a villamos hálózat és alállomás üzemeltető kiegészítő külön szakképesítés meglétét is!

„A nagyfeszültségű berendezések felülvizsgálatát e tárgyban felkészült, jól képzett, nagy szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek végezzék.”

Cégünk eleget tesz a fenti követelményeknek is több évtizedes gyakorlattal rendelkezünk a nagyfeszültségű villamos berendezések üzemeltetésében és felülvizsgálatában is.